Beginner Activity 10: Describing Your Office

Posted on Posted in Video

Hãy xem video, kiểm tra bản thân với các câu hỏi tương tác và luyện tập những gì bạn đã học nhé!