Beginner Activity 9: Making an Appointment

Posted on Posted in Video

Hãy xem video, kiểm tra bản thân với các câu hỏi tương tác và luyện tập những gì bạn đã học nhé!