Beginner Course Unit 4: Can & Can’t

Posted on Posted in Video

Hãy xem video này, kiểm tra bản thân với các câu hỏi tương tác, và luyện tập những gì bạn đã học thật nhiều nhé!

 

 

 

Activity Video Unit 4: Appearances

Hãy xem video này, kiểm tra bản thân với các câu hỏi tương tác, và luyện tập những gì bạn đã học thật nhiều nhé!