Beginner Course Unit 6.2: Daily Routine

Posted on Posted in Video

Hãy xem video, kiểm tra bản thân với các câu hỏi tương tác và luyện tập những gì bạn đã học nhé!

 

 

 

Activity Video Unit 6: Shopping

Hãy xem video, kiểm tra bản thân với các câu hỏi tương tác và luyện tập những gì bạn đã học nhé!