Liên hệ

TRƯỜNG ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP VÀ DỰ ÁN - CORPORATE LINK 

Địa chỉ: 24 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

104 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 043 577 2020 - 043 577 2017

Email: askcorp@languagelink.edu.vn

Website: corporatelink.llv.edu.vn