Beginner Course Unit 3: Family & Nationalities

Posted on Posted in Video

Đôi khi nơi bạn sinh ra quyết định quốc tịch của bạn. Nhưng cũng có lúc nơi bố mẹ bạn sinh ra mới quyết định điều đó. Việt Nam là đất nước của bạn, nhưng Vietnamese là quốc tịch của bạn. Hãy xem video này và học cách hiểu tất cả những điều đó trong tiếng Anh và xem nó liên quan đến bạn hay gia đình họ hàng của ai đó như thế nào. Tiếp theo là kiểm tra kiến thức của bạn với các câu hỏi tương tác nhé!

 

 

 

Activity Video Unit 3: Family 

Anh trai/ Em trai của bố tôi là bác/ chú tôi. Vậy em gái/ chị gái tôi là gì của người đó?
Nếu bạn chưa biết câu trả lời là ‘niece’, thì bạn cần xem video này và trả lời các câu hỏi tương tác ngay. Tới buổi họp gia đình tiếp theo, bạn có thể thể hiện khả năng tiếng Anh cho tất cả ‘newphews’, ‘cousins’ và ‘grandparents’ của bạn xem!