Beginner Course Unit 1.2: Exchanging Info

Posted on Posted in Video

Ôi trời! Bạn PHẢI xem ban nhạc mới này vào tối thứ 6 đi! Nhưng làm thế nào để nhắn tin cho bạn bè của bạn nếu bạn không có thông tin liên lạc gì của họ bây giờ? Sau khi học unit 1 trong sách và xem video này cùng các câu hỏi tương tác, bạn sẽ hỏi được thông tin liên lạc của những người bạn nước ngoài dễ dàng!

 

 

 

 

Beginner Activity 1: Basic Greetings

Này, khỏe không? Cũng bình thường, đang ‘chill’ (thư giãn’ thôi! Hãy học cái ‘chill’ với ai đó, hoặc chào hỏi mọi người một cách lịch thiệp khi cần thiết nhé. Xem những ví dụ cách người bản ngữ gặp và chào hỏi nhau, và xem bạn đã chào mọi người đúng chưa với các câu hỏi tương tác nhé!