Beginner Course Unit 1.1: Greetings, Contractions & Pronunciation

Posted on Posted in Video

Nói lời chào là bước đầu tiên để bắt đầu bất kỳ cuộc trò chuyện nào. Hãy học cách giới thiệu bản thân bạn với người khác trong các trường hợp khác nhau một cách tự tin, và làm bạn nhanh chóng với tất cả mọi người. Bạn cũng sẽ được học về rút gọn từ, một cấu trúc ngữ pháp bạn sẽ muốn dùng ngay lập tức! Với video này, bạn có thể kiểm tra kiến thức của mình với các câu hỏi tương tác đó!